FAQ

Khả năng giao tiếp ngoại ngữ là cần thiết tại môi trường làm việc của BHD Star Cineplex. Do đó nếu bạn có biết ngoại ngữ sẽ là một lợi thế lớn của bạn. Đừng ngại thể hiện nhé!