DIGIMON ADVENTURE 02: THE BEGINNING
Xem trailer

DIGIMON ADVENTURE 02: THE BEGINNING

20 năm sau sự kiện trong TV series Digimon Advanture 02, trong khi những người khác đã chọn con đường riêng thì Daisuke và các "DigiDestined" khác cùng Digimon của họ vẫn còn ràng buộc với nhau bởi cùng một mối liên kết.

Đạo diễn: Tomohisa Taguchi

Diễn viên: Fukujurou Katayama

Thể loại: Animation

Khởi chiếu: 19/01/2024

Thời lượng: 80 phút